KORTE HISTORIEK

De Koninklijke Harmonie ‘De Katholieke Gilde’ werd opgericht op 27 december 1887 naar aanleiding en als gevolg van de hevige schoolstrijd die ook in Asse zijn sporen naliet. Gedurende vele jaren heeft De Gilde, zoals onze vereniging in de volksmond wordt genoemd, een belangrijke rol gespeeld in de gemeente Asse, zowel op dorpspolitiek, muzikaal, cultureel als sociaal vlak.

 

Begin jaren zeventig werd er afstand genomen van de gemeentepolitiek en bleef muziekbeoefening onze voornaamste bezigheid.

 

Van bij het ontstaan werkte ons korps met gerenommeerde dirigenten.

GILDEHOF

Sinds 1976 beschikt De Gilde over een eigen lokaal:

het Gildehof.

 

Wekelijks vinden er de repetities plaats van zowel het volwassenenkorps als De Gildejeugd.

 

Om dit alles te bekostigen (instrumenten, partituren, lessen en workshops, onderhoud lokaal, enz.) organiseren wij jaarlijks een aantal activiteiten (zie agenda).

ALS HET KRIEBELT...

Wil je zelf ervaren hoe geweldig het is om samen, met een grote groep vrienden, te musiceren?

Heb je op zondagvoormiddag nog een plaatsje vrij in je agenda? Dan is De Gilde echt iets voor jou!

 

Jonge leerling-muzikanten (5-18 jaar) zijn welkom bij De Gildejeugd, de ‘grote’ Gilde repeteert aansluitend.

Met een gemiddelde leeftijd van nauwelijks 26 jaar is De Gilde overigens één van de jongste korpsen uit de regio. Om de groep in de breedte te versterken kijken we voortdurend uit naar muzikanten die al even bezeten zijn van muziek als wij.

 

Kom gerust eens kennismaken tijdens een repetitie of contacteer ons via info@degilde.be.

D'AIREKENS

Even citeren uit het boek "Honderd jaar Katholieke Gilde te Asse": "Een kleine groep uitstekende muzikanten, die de avond of de nacht voor het Ceciliafeest bij de voorzitter en een aantal bestuursleden een nachtelijke serenade brengen (een mars, polka, mazurka, galop of wals) en aldus aankondigen dat het Ceciliafeest nakend is".

 

Er wordt aangenomen dat bij gelegenheid van het eerste Ceciliafeest in 1888 d’airekens reeds zijn opgetreden. Deze traditie bestond immers bij de Harmonie Sint-Cecilia (waar De Gilde uit ontstond) en zal dus van bij de stichting ook wel ingevoerd zijn. Voor zover we kunnen nagaan is De Gilde op dit moment de enige muziekmaatschappij in België die deze traditie voortzet.

 

Tot in 1968 vond 'Airekensnacht' plaats de avond vóór het Ceciliafeest, maar omdat het gebeuren nogal eens durfde uit te lopen en ‘s anderendaags ook traditiegetrouw de eucharistieviering (de 'Ceciliamis') moest opgeluisterd worden, werd Airekensnacht zo’n 50 jaar geleden met één week vervroegd.

 

De groep van d’airekens bestaat uit een vijftiental muzikanten. Zij brengen steevast muziek uit het Beierse Landsberg uit de boekjes "Landsberger Tanz-Album fr Bauernmusik-Kapel".

De diverse nummers uit deze boekjes zijn uitstekend geschikt voor soortgelijke (nachtelijke) serenades.

<

DE GILDE

ALTIJD IN HARMONIE

© 2024 vzw De Gilde, Asse